Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut, en skyddad titel, godkänd av Socialstyrelsen, där min grundutbildning är beteendevetare. Har även en handledarutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

Jag har varit kliniskt verksam inom psykoterapeutisk behandlingsarbete sedan flera år tillbaka med mottagning belägen i centrala Karlstad. Min grund vilar på den psykodynamiska skolan, men arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt, vilket innebär en anpassad behandlingsmetod för den patient jag möter och utgår från olika terapeutiska inriktningar, t ex anknytningsfokuserat, affektfokuserat, compassionfokuserat, EFT, KBT etc. Att arbeta integrativt handlar även för mig att alltid föra samman
kropp och själ, använder mig även av kroppsterapeutiska tekniker, som andningstekniker, avslappning, meditation, utöver utforskandet av känslor/affekter i kroppen.

Är även skolad inom systemteorin/familjeterapin och ser självklart varje individ som unik, men även som en del ur ett sammanhang, i sitt familjesystem, i sin organisation etc.

Utöver lång erfarenhet som kliniker har jag även arbetat inom socialtjänst som handläggare, familjebehandlare/utredare, elevhälsa som kurator, ungdomskurator på ungdomsmottagning, samt
psykoterapeut inom företagshälsa. I mina olika uppdrag har jag fått möjligheten att arbeta med människor i olika miljöer och sammanhang, vilket givit mig en bred kompetens vad gäller mellanmänskliga möten. Mina erfarenheter av människans inre resurser att läka sig själv har för mig blivit en drivkraft i mitt arbete med människor, att aldrig ge upp, istället tillsammans med patienten, leta fram detta, det tar sig bara lite olika vägar och lite olika lång tid...

Utbildning

-Beteendevetare 4 år , KAU
-Grundläggande psykoterpiutbildning steg 1, psykodynamisk grund med psykosomatisk påbyggnad 3 år, CIP, Karlstad
-Psykoterapeututbildning steg 2, psykodynamisk grund, relationell inriktning, affektfokuserad, 3 år, SAPU
-Handledarutbildning i psykosocialt behandlingsarbete 1,5 år, Ersta Sköndahl
-Grundläggande familjeterapeututbildning/systemteoretisk, 1 år GSI
-Grundläggande utbildning EFT, Lund
-Mediyogainstruktör/kompl depressionsmodul. Mediyogainstitutet Göteborg/Stockholm