Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Leg.psykoterapeuter Christina Morero & Susanne Taylor

Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Leg.psykoterapeuter Christina Morero & Susanne Taylor

Nu startar vi upp en efterfrågad utbildning!

Vi integrerar kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa med praktiska övningar inom mindfulness, medicinsk yoga och självmedkänsla. Utifrån vår mångåriga erfarenhet ser vi värdet av att som individ få dela erfarenheter och kunskap i mötet med andra. Vår ambition är att möjliggöra förbättrat mående genom stresshantering- och livsstilsförändring med syfte att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga.

Kursinformation

Programtid
Åtta veckor med en halvdag per vecka.

Kursstart
Kontakta oss för information.

Gruppstorlek
Högst 10 gruppdeltagare
För vem
Stressrelaterad psykisk ohälsa, deltids- eller heltidssjukskrivna. Mål är fungerande återgång i arbete. Kurs är även lämplig i förebyggande syfte genom att förhindra en eventuellt kommande sjukskrivning.
Förberedande samtal
Före kursstart tillsammans med arbetsgivare, syfte information, eventuella frågor och förväntningar på kurs. Om kursdeltagare väljer att bekosta program privat, hålls ett enskilt förberedande samtal.
Återkoppling
Eter avslutat program sker enligt överenskommelse.

Kursinnehåll

KBT, se mer.
Mindfulness, se mer.
Gruppdiskussioner, där vi möts, delar och utvecklar kunskap.
Medicinsk yoga, se mer.
Föreläsningar, där vår ambition är att ge ökad kunskap om: stress, utmattningssyndrom, oro och ångest, affekter, depression och självmedkänsla.

Plats
Centrala Karlstad

Investering
10 500 per deltagare exkl. moms (totalt 13 125). Betalas före kursstart.
OBS! Vissa arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna. Du ansöker om rehabiliteringsstöd hos www.afaforsakring.se

Anmälan
Kurs startar vid tillräckligt många anmälda deltagare.
Susanne Taylor Mail: susanne@susannetaylor.se
susannetaylor.se
Telefon: 070-842 80 74
Christina Morero Mail: christina.morero@gmail.com
Telefon: 073-904 94 87

KBT
Utbildningen bygger på en kognitiv beteendeterapeutisk metod, där kursdeltagare får möjlighet att reflektera över tanke- och beteendemönster. Mål är att bryta de mönster som vidmakthåller problemen, samt att få en mer realistisk syn på sig själv och omvärlden.

Mindfulness

Mindfulness, eller medveten närvaro, är en meditationsteknik som bygger på att med en nyfiken och accepterande hållning vara uppmärksam på det som sker i stunden, utan att värdera eller bedöma.

När vi tränar oss på att inte förändra något, utan att istället låta det vara som det är, så blir vi mer medvetna om de inre föreställningar och reaktionsmönster som styr oss.

Förutom självinsikt, är självmedkänsla ett område inom mindfulness, där vi tränar oss på att möta och hantera livet i motgång och att vara aktivt tröstande och snälla mot oss själva när livet är svårt.

Mindfulness är grunden till självmedkänsla; vi behöver först bli medvetna om våra svårigheter eller vårt lidande för att kunna ge tröst.

Redan efter några månaders regelbunden meditation sker en förskjutning från den högra till den vänstra sidan av pannlobsaktiviteten; från stress och irritation till lugn och glädje. Ytterligare positiva effekter är förbättrad sömn samt ökad förmåga att avläsa andras känslouttryck.

Mindfulnessträning består både av mindfulnessövningar/meditationer och vardagsövningar, vilket vi under kursen kommer att prova på under varje tillfälle.

Mindfulness används inom vården för behandling vid stress, utmattningssyndrom, smärta, sömnproblem, oro, ångest och depression.

MediYoga
Mediyoga är en mjuk terapeutisk yogaform där de långa, djupa andetagen ligger till grund för de rörelser vi gör. Med en långsam och djup andning får syret i blodet lättare att passera ut till cellerna, vilket behövs för att kroppen skall fungera optimalt.

Vi utövar mjuka fysiska yogaövningar där fokus ligger på att töja, böja och stretcha. Yogan dämpar det sympatiska nervsystemet och aktiverar det parasympatiska, det vill säga ”lugn och ro systemet”.

Mediyogan hjälper dig till en större medvetenhet, stabilitet, lugn och harmoni och genererar positiv energi samt balans i vardagen. Mediyogan utövas sittande på yogamattan eller på stol och kan utövas av alla oberoende av rörelseförmåga.

Mediyoga är en svensk yogaform som används flitigt inom sjukvården och kan praktiseras förebyggande som stresshantering och återhämtning eller rehabiliterande vid stressrelaterade sjukdomar, utmattning och depression.

Förutom att man kan få lindring vid smärta har medicinsk yoga även visat sig minska problem med hjärtat, sänka blodtrycket. Forskning har visat att man märker effekter i kroppen efter ungefär sex till tio veckor med träning en eller två gånger i veckan under 20 till 30 minuter. Man kan alltså uppleva fördelarna relativt snabbt.