Hur jag arbetar

Psykoterapi

Lång- eller korttidsterapi - efter  bedömningssamtal och fokus på problemen beslutas tillsammans hur vi arbetar vidare under kort eller lång tid. Psykoterapi betyder psykologisk sjukdomsbehandling och innebär en behandling i form av regelbundna samtal hos utbildad psykoterapeut under en längre eller kortare tid, under några veckor upptill flera år.  Jag har min teoretiska förankring inom både den psykodynamiska traditionen, med ett anknytningsfokus och den kognitiva teorin. Individen är unik och i grunden relationsskapande, vårt uppväxtförhållande och hur vi blivit bemötta spelar en stor roll för de val och de strategier vi har idag. När dessa strategier inte längre fungerar blir det snarare en begränsning för oss i livet, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Psykoterapi kan då vara en väg fram att skapa den begriplighet som krävs för att lättare kunna ändra strategier och förhållningssätt till livet. Med mitt integrativa sätt att arbeta, psykodynamiskt och kognitivt, möter jag individen där den är och utifrån det behov som krävs. 
Psykoterapi bygger på ett relationsarbete där både patient och terapeut är delaktiga och i samspel söker orsak till och förståelse för patientens problem och lidande. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en viktig förutsättning för att nå framgång i behandlingen.

Stresshantering

Vi lever i en allt kravfylld tillvaro med mycket intryck och förväntningar på prestation. Den som hamnar i en ond cirkel av för mycket jobb och envis trötthet, nedstämdhet, oro och ängslan. Svårt att sova och svårt att hålla fokus. När du hamnat långt ned i  utmattningssprialen, behöver stöd i att sortera och prioritera. En del i stresshantering är bl a mina egna positiva erfarenheter av medicinsk yoga som god hjälp att på ett meditativt sätt med hjälp av långa, djupa andetag och mjuka rörelser hjälpa kroppen att läka och återhämta sig. Boka individuell eller i grupp. "Se ny utbildning"

Kris- och sorgbearbetning

Efter trauman, stöd att bearbeta sorgen och orka gå vidare efter t ex dödsfall, skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet mm.

Råd- och stödsamtal

Förändring i livet, stöd i att sortera och besluta

Par- och familjeterapi

Svårt att tala med varandra, konflikter i familjen, låsta possitioner.
Behov av stöd i att se och förändra.
Arbetar utifrån EFT.

Konfliktlösning

Individuellt eller i grupp. Stöd och hjälp i att lösa konflikter i familj eller i grupper.

Handledningsuppdrag

Individuellt eller i grupp. Erfarenhet att handleda chefer och medarbetare inom vård och omsorg, kommun, socialtjänst, olika statliga verk., m.m. Även steg 1-student.

Mediyoga

En terapeutisk yogaform med fokus på långa, djupa andetag. En mjuk meditativ yogaform med andnings- och kroppsövningar samt meditation. 
Mediyogan utövas sittande på yogamattan eller på stol och kan utövas av alla oberoende av rörelseförmåga. 
Mediyoga hjälper dig till en större medvetenhet, stabilitet, lugn och harmoni och genererar positiv energi samt balans i vardagen. "Se ny utbildning"

Avbokningsregler

Handledningsuppdrag: Senast 10 dagar
Individualterapier: senast 48 timmar.